Het is verboden om de vormgeving van deze website, tevens alle plaatjes, karakters, en teksten te downloaden, kopiėren, te verkopen en/of te plaatsen op het (WWW) World Wide Web, voor commercieel en/of persoonlijk gebruik, mits hiervoor door ons toestemming is verleend.
Tevens het vastleggen, en het verspreiden en/of verkopen van ons materiaal op welke manier dan ook, waaronder: audio en video/CD materiaal is niet toegestaan.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met de webmaster.
Email: Wonder@dagritmekaarten.com

Alle rechten, karakters, verhalen, en afbeeldingen van Wonder, de vormgeving van de website behoren toe aan: 

www.dagritmekaarten.com
®Wonder
Dagritmekaarten
K.v.k: 34238186 te Amsterdam