Wat zijn dagritmekaarten?


Dagritmekaarten zijn afbeeldingen, die geplaatst zijn in een frame/lijst of rand tekening.
Hierbij worden  handelingen of onderwerpen uitgebeeld, met of zonder tekst. Dagritmekaarten worden vaak gebruikt voor personen me autistisch verwante stoornissen.
 

Waarom het gebruik van deze dagritmekaarten?

Dagritmekaarten geven een visuele ondersteuning en geeft verduidelijking, structuur, en worden gebruikt als pedagogisch en didactisch leer en les materiaal.
De dagritmekaarten werken stimulerend, als communicatie middel, en bevordert de ontwikkeling en zelfredzaamheid.
Ze geven inzicht en verduidelijking bij bijvoorbeeld dag- en weekindelingen voor kinderen en volwassenen met gedrags, -ontwikkeling en leerstoornissen, zoals bijvoorbeeld: ADHD, PDD-nos, en verwante vormen van autisme.
Dagritmekaarten zijn een hulpmiddel bij opvoedingsproblemen, en aanvulling bij sociale aspecten. Bevorderen de omgangsvormen; normen en waarden.

Wie gebruiken dagritmekaarten?

Iedereen kan natuurlijk gebruik maken van dagritmekaarten, maar uit onderzoek is naar voren gekomen dat deze kaarten het meeste gebruikt worden door:

- Peuter, -kleuter en kinderdagverblijven
- Basisonderwijs
- Bijzonder, -buitengewoon en speciaal onderwijs
- Lichamelijke en geestelijke gehandicaptenzorg
- Jeugdzorg/Jeugdwerk
- Begeleiding en zorginstellingen
- Logopediepraktijken (JGZ-artsen/verpleegkundigen
   of VVE-leiders)
- Orthopedagogische centra
- Bejaarden/verzorgingshuizen
- Zorgboerderijen
- ThuisWaar kan ik op letten als ik dagritmekaarten gebruik?

Structuur is belangrijk. Geef goed aan met de kaarten wat er op een dag gebeurd. Afhankelijk van het kind zal je de kaarten moeten indelen.

Als voorbeeld:
* de kaart: "aankleden" kan voor het ene kind al voldoende zijn, maar een ander kind heeft meer kaarten nodig als: "aankleden", "onderbroek aan", "hemd aan", "sokken aan", "trui aan.... etc.

Bij activiteiten kan het genoeg zijn dat je "de activiteit" met een kaart laat zien, maar een ander kind heeft nodig dat hij/zij weet wanneer het begint en ook eindigt.

Bijvoorbeeld:
Activiteiten met een klok op een dagritmekaart.
De ene klok geeft de tijd aan waarop de activiteit begint, en de andere klok geeft aan wanneer dit afgelopen is.

Regelmaat is zeer belangrijk voor kinderen met autistische stoornissen, dus bereid ze voor op veranderingen. Dagritmekaarten zijn daar een uitstekend middel voor.
Iedereen zal groeien en beter functioneren van complimenten, maar vooral bij deze kinderen is dit zeer belangrijk. Complimenteer ze veel! Vergeet ze zeker niet te belonen bij een prestatie!

 

Belangrijk voor "dagritmegebruikers"

Dagritmekaarten moeten een duidelijke boodschap hebben d.m.v. een afbeelding en tekst.

Strakke lijnen, geen hoofdletters, kunnen van essentieel belang zijn voor kinderen die deze kaarten nodig hebben.

Onduidelijke tekeningen/afbeeldingen kunnen in sommige gevallen verwarrend werken.
Het is niet aan te raden dezelfde dagritmekaarten voor verschillende onderwerpen te gebruiken.
Ook al is de tekst wel veranderd, doordat de afbeelding al geplaatst is aan een bepaald onderwerp, is het niet verstandig om dezelfde afbeelding weer voor meerdere onderwerpen te gebruiken.

Te veel op een kaart maakt het misschien mooier, maar dit kan alleen maar afleiden, en vervaagd de bedoeling van de kaart. En dan verdwijnt de boodschap.

Humor mag en is leuk, en mooie kleur afbeeldingen maken het geheel vrolijk. het kan wel zijn dat dit te veel kan afleiden, maar daarom is het altijd mogelijk een tekstverandering bij elke kaart
aan te vragen.
De kaarten kunnen in het zwart-wit ook worden aangevraagd.

Neem de tijd voor het introduceren van nieuwe dagritmekaarten.

Maak een planbord (oftewel takenbord /picto-bord), en bespreek met de "wondertjes" door wat er gaat gebeuren wanneer je kaarten op gaat hangen voor de volgende dag, zodat het duidelijker wordt wat er allemaal gaat gebeuren.
Tijd nemen voor de kaarten is belangrijk en geeft veel plezier in het gebruik. Wat resulteert in rust en duidelijkheid voor een dagindeling.

Het laten ervaren als een "leuke" gebeurtenis, en daarnaast misschien een kleine beloning zoals een diploma van ons, daar zal iedereen van groeien! En dan kunnen zowel ouder als kind het gegeven dagritmekaart als een groot plezier beschouwen.

*
Voor sommige gebruikers is het belangrijk voor elk onderwerp of handeling een andere kaart te nemen. Bijvoorbeeld bij een afbeelding als: "schoenen aantrekken..." Gebruik deze kaart dan niet nogmaals door zelf alleen de tekst te veranderen, voor: "schoenen uit doen".

Deze kaarten kunnen soms zo letterlijk worden opgevat, dat als "Wonder" televisie kijkt, maar hij ligt op de grond, dit ook zo wordt uitgevoerd! Let dus op hoe je deze kaarten gebruikt, en schat zelf in hoe dit zal verlopen.
Elk kind zal hier verschillend op reageren, maar mail ons dan, want "Wonder" kan ook zittend televisie kijken!
            
            "Ieder kind is bijzonder, en zo veel groter dan het grootste wonder....."